Göz Hastalıkları Şişli Kolan British Hospital’da güncel teknoloji ürünleri kullanılarak hizmet verilmektedir.

Bölümde göz muayenesi yapılırken ilk adım olarak hastanın görme sorunuyla ilgili şikayetler dinlenir ve  şikayetlerin özelliklerine göre kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu muayenesi yapılmaktadır.

Bilgisayarlı ORM (Otorefraktometre) ve retinoskop yardımıyla hastanın refraksiyon kusuru ölçülerek her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme dereceleri saptanmaktadır. Biomikroskopi muayenesinde kirpikler, konjoktiva, kornea ve gözün diğer ön segment elemanları dikkatlice muayene edilmektedir. Ardından göz tansiyonu ölçülmektedir.

Bölümde Aşağıdaki Faaliyetler Gerçekleştirilmektedir

Katarakt ameliyatları: Fakoemülsifikasyon yöntemi ile dikişsiz, damla anestezili, katarakt cerrahisi ve göz içi lens uygulaması.

Refraksiyon (kırma) kusurları: Kırma kusurlarının tespiti, gözlük ve kontakt lens verilmesi. Kornea topografileri, öncül dalga (wavefront), oküler cevap analizörü, ön segment OCT tetkikleri ile tanı kolaylığı, PRK, LASIK, LASEK, EPİ-LASIK, INTRALASE İLE LASIK, CK (Konduktif Keratoplasti) ameliyatları.

Kornea hastalıkları tanı ve tedavisi: Konfokal mikroskopi, ön segment OCT, kornea topografileri ile tanının belirlenmesi, tam kat ve lameller kornea nakli, yapay kornea (Boston tipi keratoprotez) ameliyatları ile tedavi.

Kontakt lens ve keratokonus birimi: Yumuşak, sert ve hibrid keratokonus kontakt lensi, cross-linking, kornea içi halka implantasyonu, tam kat ve lameller kornea nakli uygulamaları.

Şaşılık ve çocuk göz sağlığı birimi: Göz tembelliği tedavisi, Hess perdesi, ortoptik tedavi, nörovizyon tedavisi.

Glokom tanı ve tedavileri: Görme alanı, Oküler Cevap Analizörü (ORA), OCT ve HRA ile optik sinir başı incelemeleri, filtrasyon ve seton (tüp) cerrahileri, SLT, endoskopik siklofotokoagulasyon.

Oküloplastik cerrahi ve Orbita (göz çukuru) cerrahisi: Göz kapakları, gözyaşı yolları ve orbita hastalıklarının cerrahi tedavileri, göz çevresi estetik cerrahileri, şaşılıkta, kapak spazmında ve estetik amaçlı botoks uygulamaları.

Retina hastalıkları tanı ve tedavisi: Maküla hastalıkları ve diyabetik retinopati dahil retina hastalıklarının FFA, ICG, OCT ile tanı ve takibi, anti-VEGF enjeksiyonları ve vitreoretinal cerrahi ile tedavisi.

Nörooftalmoloji: Göz ve merkezi sinir sisteminin ortak hastalıklarının tanı ve tedavisi, nörovizyon tedavisi.

Oküler onkoloji: Göz, göz çevresi ve kapak tümörlerinin tanı ve tedavileri.

Optik, refraksiyon ve görme rehabilitasyonu: Az görenlere yardım, teleskopik gözlükler.

Uvea-Behçet birimi: Göz içi inflamasyonlarının, ilişkili sistemik hastalıkların uzmanları ile koordineli bir biçimde tedavi ve takibi.

Oküler travma birimi: Göz çevresine gelen travmalardan fonksiyonel ve kozmetik hasarların giderilmesi.

Oküler infeksiyon birimi: Göz ve çevresini kapsayan infeksiyonların tanı ve tedavileri.