Рост, питание и психического развития Мониторинг двигателя Дети это отнюдь не маленькая копия родителей. Самым главным отличием их является постоянный рост и развитие. Наблюдение за эти процессом начинается во время беременности гинекологом, затем от рождения до конца подросткового периода продолжается педиатром.

Рост ребенка определяется увеличением физических особенностей ребенка.

Развитие же означает умственное, двигательное и психологическое созревание.

Темп роста может быть разным в разные периоды , развитие также по разному наблюдается с возрастом.

Büyümenin Değerlendirilmesi

Çocuk hekimi muayenesinde büyümenin takibi için, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ölçümleri rutin olarak yapılıp büyüme (persantil) eğrilerine göre değerlendirilmektedir.

Çocuğun boy ve kilosu ölçülüp standart büyüme eğrilerine işaretlenerek, o yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslanır. Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçümleri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde duraklama olması uyarıcı olmalıdır. Bu durumlarda beslenme bozukluğu, genetik problemler, hormonal bozukluklar, çölyak hastalığı (sindirim problemi) veya kronik enfeksiyon açısından inceleme yapılması gereklidir.

Gerekli görüldüğünde kemik yaşı ölçümü de yapılabilir.

Gelişimin Değerlendirilmesi

Çocuğun Muayenesinde Gelişmenin Takibi İçin Değişik Açılardan Değerlendirme Yapılmalıdır

Her çocuğun belli bir zaman diliminde belirli yetileri kazanması beklenir. Buna dayanarak çocuk hekimi gerek muayene esnasında gerekse aileye sorduğu sorularla çocuğun nöromotor ve psikososyal gelişimini değerlendirmektedir. Çocuğun gelişimi kişisel sosyal, dil, ince ve kaba motor becerileri ile değerlendirilebilir.

Okul öncesi çocukların kendi başına yemek yeme, giyinme becerilerini kazanmış olması, tuvalet ve hijyen kurallarını bilmesi beklenir. Konuşması anlaşılır olmalıdır.

Ayrıca konsantrasyon ve diğer çocuklarla oynayabilme yeteneği de sorgulanmalıdır.

Beslenmenin Değerlendirilmesi

Çocuk hekiminin muayenesi ve yaptığı ölçümler, çocuğun beslenme tarzı hakkında bir fikir oluşturur.

İlaveten, çocuğun büyümesinde önemli rol oynayan beslenme düzeni sorgulanarak, ailenin bu konudaki soruları cevaplanır ve önerilerde bulunulur.